సెక్స్ గురుంచి బోల్డ్ కామెంట్స్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్ !

సెక్స్ గురుంచి బోల్డ్ కామెంట్స్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్ :

నెక్స్ట్ ఏంటి టీం అప్పుడే ప్రమోషన్స్ స్టార్ట్ చేసినట్టుంది. ఈ మధ్య తమన్నా బోల్డ్ గా మాట్లాడుతుంది, బహుశా నెక్స్ట్ సినిమా లవ్ సెక్స్ గురుంచి తిరుగుతుందువల్ల సెక్స్ గురుంచి బాగా లెక్చర్స్ ఇస్తుంది.

 

సెక్స్ గురుంచి బోల్డ్ కామెంట్స్

సెక్స్ గురుంచి బోల్డ్ కామెంట్స్

 

అయితే మహిళలు సెక్స్ గురుంచి మాట్లాడితే తప్పేముంది అని ప్రశ్నిస్తుంది కూడా ? సమాజంలో మహిళలు లవ్ సెక్స్ గురుంచి మాట్లాడితే ఎందుకు తప్పు పడతారు అని ప్రశ్నిస్తుంది ?

 

Next Enti Movie Promotions

Next Enti Movie Promotions

 

ఆ అంశాల గురుంచి మాట్లాడితే తప్పేముందని, తమను ఎందుకు ప్రోత్సహించరు అని తమన్నా సమాజానికి ప్రశ్న వేసింది? ఈ సమాజంలో మహళలు చాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కుంటున్నారు అని, వారి జీవనవిధానాన్ని బట్టి, వారి ఆకారాన్ని బట్టి, వారు వేసుకున్న బట్టలను బట్టి వారిని అంచనా వేయటం ఏమిటని తమన్నా ప్రశ్నించింది.

 

బోల్డ్ కామెంట్స్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్

బోల్డ్ కామెంట్స్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్

 

ఈ విధంగా స్త్రీ స్వేచ్ఛ అనే పెద్ద విషయం గురుంచి తమన్నా ఎందుకు రియాక్ట్ అయిందో, ఈ విషయంలో ఎందుకు ఆవేదన కలిగిందో తమ్ముకు?

 

 సెక్స్ గురుంచి మాట్లాడితే తప్పేముంది

సెక్స్ గురుంచి మాట్లాడితే తప్పేముంది

 

అయినా పెళ్లి కాని నీకు ఈ విషయాలతో పనేంటి బేబీ ! పెళ్లి కాని మగ పిల్లలు సెక్స్ గురుంచి మాట్లాడినా.. ఈ సమాజం హర్షించదని తమన్నా కు తెలియదేమో. పెళ్లిచేసుకొని .. తన మనసైన వాళ్లతో ఏమైనా మాట్లాడుకోవచ్చు తమన్నా. మహిళలు కూడా లవ్ & సెక్స్ గురుంచి ప్రశ్నిస్తున్నారు అంటే ఇంతకంటే లైంగిక స్వేచ్ఛ మరేమి కావాలి తమన్నా!

Read Also : http://www.legandarywood.com/

About the Author

Leave a Reply

*