ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను : రష్మీ

ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాను … అందుకే డబ్బుకు ప్రాధాన్యతనిస్తాను !!!!           వైజాగ్ నుంచి ఒంటరిగా ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను !           ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు వెంటాడాయి !           అయినా ఇంటి నుంచి సాయం ఆశించలేదు !            పారితోషికం ఎక్కువ ఇస్తే చిన్న హీరోతోనైనా ...