‘కథానాయకుడు’ పై ‘బాలయ్య’ ప్రభావం !

‘కథానాయకుడు’ పై ‘బాలయ్య’ ప్రభావం @పరచూరి: పరచూరి గోపాలకృష్ణ గారు ‘ఎన్టీఆర్’  కథానాయకుడు గురించి ప్రస్తావిస్తూ ‘అన్నగారితో 14 సంవత్సరాలపాటు కలిసి ప్రయాణించాను. ఆయనను చాలా దగ్గరగా చూసిన వాళ్లలో నేనూ ఒకడిని. అన్నగారి జీవితంలో అనే...

‘NTR’ is the ‘King’ Of This Sankranthi !

‘NTR’ is the ‘King’ Of This Sankranthi: Sankranti season does not seem to be coming to mega heroes. Pawankalyan’s ‘Agnagatavasi’ Utter Plot, who has come up with a massive expectation for the last Sankranti last year, the director also...