హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం !

హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం: హనుమాన్ చాలీసా స్మరణ కోసం, ఈ సంకల్పమ్ చదువుకొని మీకు ఉన్న కోరిక గాని లేక ఏదైనా సమస్య ఉంటే అది స్వామి కి విన్నవించుకుని చాలిసా 11 సార్లు చదవండి మీకు కుదిరితే ఇంకా ఎక్కువసార్లు ఒక రోజులో చదవచ్చు. మీ ఇంట్లో చేస్తే అది మీకు మంచిది మీరు ఉన్న ...

లలితా అమ్మవారి దివ్యమైన నామాలు !

లలితా అమ్మవారి దివ్యమైన నామాలు: శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో పవర్ ఫుల్ (సిద్ధిని ప్రసాదించే) నామాలు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం పూర్తిగా చదవలేనివారు వీటిలో ఏదో ఒక నామం ప్రతిరోజూ స్మరించుకున్నా మీకో దివ్యమైన అనుభూతిని మీకు అనుభవంలోకి వస్తుంది.   ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ ...

శివుడు స్మశానంలో ఎందుకు తిరుగుతాడో మీరు వింటే ఆశ్చర్యపోతారు

శివుడు స్మశానంలో ఎందుకు తిరుగుతాడో మీరు :   https://www.youtube.com/watch?v=I-v2SPL_I-c   Read Also : http://www.legandarywood.com/wears-trendy-outfit-go-crazy-hansika-motwani/

ఇలా పడుకుంటే పడుకున్న వాళ్లకే కాకుండా !

ఇలా పడుకుంటే పడుకున్న వాళ్లకే :     Read Also :  http://www.legandarywood.com/wears-trendy-outfit-go-crazy-hansika-motwani/